Titlu:  IntegrAll

Scop: Dezvoltarea abilităților sociale și de relaționare a copiilor refugiați ucrainieni și familiile acestora de pe raza Municipiului și Județului Tulcea în adoptarea unui stil de viață sănătos cu cunoștinte, aptitudini și încredere în a-și asuma construirea unui viitor responsabil prin expunere la activităţi interculturalesocio-recreaționale ce promovează conduita de toleranță și conviețuire pașnică.

Obiectiv 1: Facilitarea accesului a 100 de copii în situație de risc, ucraineni și 100 părinți ucraineni la activități complete de învățare prin activități recreative cu ajutorul metodelor non-formale în 24 ateliere interculturalesocio-recreaționale și interactive de intervenție, ce transmit principii și valori esențiale în viața sănătoasă pe durata a 6 luni.

Obiectiv 2: Derularea unei campanii de informare și suport pentru un număr de 100 de familii de ucraineni refugiați pe parcursul a 6 luni consecutive cu privire la nevoile copiilor și beneficiile conduitei de toleranță și conviețuire pașnică.


титул: IntegrAll

Мета: Розвиток соціальних і дружніх здібностей дітей переселенців та їх сімей, що знаходяться в регіоні міста Тульча. Ця ініціатива спрямована на засвоєння освідомленного стилю життя, здібностей і впевненості, які необхідні для побудуви майбутнього, шляхом міжкультурної соціалізації та розважальної програми, що сприяють толерантному відношеню та мирній кохабітації.

Ціль 1: Забезпечити доступ для 100 дітей та їх сімей з небезпечних регіонів України для участі в освітньо-розважальних заходах. Програма з 24 інтеркультурних, соціальних і розважальних інтерактивів для розвитку необхідних принципів та цінностей для повноціного життя, впродовж 6 місяців.

Ціль 2: Організація компанії на період 6 місяців для інформування та підтримки 100 дітей та їх сімей задля просування толерантної поведінки та мирного настрою.